Programmēšanas konkurss skolotājiem

Liepājas Universitātes
Datorzinātņu olimpiāde 2020

Programmēšanas konkurss skolotājiem