Programmēšanas konkurss skolēniem

Liepājas Universitātes
Datorzinātņu olimpiāde 2020

Programmēšanas konkurss skolēniem