Sākums

Laipni lūgti Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes Jauno zinātnieku skolā! Šeit skolēni, skolotāji un citi interesenti var iegūt ienformāciju par izglītojošām un pētnieciskām aktivitātēm dabas zinātnēs, matemātikā, programmēšanā, inženierzinātnēs, tehnoloģijās un robotikā.

Profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

Sacensības notiks 2020.gada 24.janvārī, Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14, Liepājā.
Informācija par norisi

Olimpiādes galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi gan par matemātiku, gan par fiziku un sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm, kā arī atrast matemātiski apdāvinātus skolēnus un stimulēt šo skolēnu darbu, radot papildu iespēju atkārtot un pielietot skolā iegūtās zināšanas jaunās situācijās.

Sacensības noris divās kārtās – individuālā kārta (līdz 30 min.) un komandu kārta (līdz 60 min.).  Komandu vērtējumā ņem vērā arī komandas dalībnieku sniegumu individuālajā kārtā.

Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.

Roboti un to programmēšanas nodarbības 1.-6.klašu skolēniem

Divreiz nedēļā (pa ~60 min.) universitātes docētāji un studenti rīko nodarbības skolēniem, kurās iespējams gan uzbūvēt savu Lego Mindstorms robotu, gan iegūt pirmās programmēšanas iemaņas.

Nodarbības notiek Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14,  416.telpā (4.stāvā)

2019.gada rudenī nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.17.00 – 18.00

Papildus informāciju iegūsiet sūtot jautājumus e-pastā: dzintars.tomsons@liepu.lv

Laipni lūgti Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes Jauno zinātnieku skolā! Šeit skolēni, skolotāji un citi interesenti var iegūt ienformāciju par izglītojošām un pētnieciskām aktivitātēm dabas zinātnēs, matemātikā, programmēšanā, inženierzinātnēs, tehnoloģijās un robotikā.

Kontakti

Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultāte
Lielā iela 14, LV-3401 Liepāja, 404. un 414.telpa
Tālrunis: 63454046 ;  26110394 ; 2611039 ; 26998862 ; 29471460
E-pasts: dif@liepu.lv
Mājaslapa: http://dif.liepu.lv/ ; http://skola.liepu.lv