Viedās tehnoloģijas studentiem

Liepājas Universitātes
Datorzinātņu olimpiāde 2019

Konkurss “Viedās tehnoloģijas” studentiem