Datorzinātņu olimpiādes nolikums

Liepājas Universitātes
Datorzinātņu olimpiāde 2019

NOLIKUMS

Olimpiādes mērķi

1. Paaugstināt jaunatnes interesi par datorzinātnēm un programmēšanu.
2. Meklēt un atrast radošus jauniešus, kas interesējas par datorzinātnēm un programmēšanu.
3. Stimulēt šo jauniešu darbu, radot papildu iespēju pielietot mācību procesā vai patstāvīgi apgūtās zināšanas jaunā situācijā.
4. Sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm.
5. Iepazīstināt jauniešus ar studiju iespējām Liepājas Universitātē, rosinot jauniešus mērķtiecīgai profesijas izvēlei.

Konkurss “Algoritmiņš” 4. – 8. klašu skolēniem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā skolēni piedalās komandās. Katrā komandā 2 dalībnieki, pie tam, komandu nevar veidot 2 astotās klases skolēni! Konkursā drīkst piedalīties arī jaunāku klašu skolēni.

• Konkursa norise
Skolēnu komandām 60 minūšu laikā tiek piedāvāts risināt dažādus uzdevumus – veidot uzdevumu risinājuma algoritmu aprakstus, zīmēt blokshēmas, noteikt algoritma darbības rezultātu, kā arī sastādīt algoritmus programmā SCRATCH.

• Komandu darba vērtēšana
Skolēnu iesniegtās atbildes vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji. Uz brīvprātības pamatiem konkursa darbu labošanā var iesaistīties arī informātikas un datorikas skolotāji, un studiju programmu “Matemātika, fizika un datorzinātnes” un “Informācijas tehnoloģija” studenti.

• Norises vieta un laiks
Konkurss “Algoritmiņš” norisināsies 4. aprīlī Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14. (Ja kāda Liepājai attāla novada skola vēlas organizēt sacensību posmu pie sevis, tās pārstāvjiem jāsazinās ar olimpiādes organizētājiem, lai vienotos par citu sacensību norises vietu. Ceļa izdevumus sacensību organizatoru pārstāvim no Liepājas līdz izvēlētajai sacensību vietai un atpakaļ uzņemas segt Liepājai attālā novada skola.)

Programmēšanas konkurss skolēniem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā individuāli var piedalīties skolēni, kas nav Latvijas Informātikas olimpiādes 3. kārtas dalībnieki.

• Konkursa norise
Konkursa laikā skolēniem 3 stundu garumā tiek piedāvāts risināt dažādus uzdevumus – veidot uzdevumu risinājuma algoritmu aprakstus, blokshēmas un programmas, sastādīt programmas pēc algoritma apraksta vai blokshēmas. Programmu sastādīšanai skolēns var izvēlēties Pascal, C++, Java, Python, PHP vai VBA programmēšanas valodu. Ja skolēns vēlas izmantot kādu citu programmēšanas valodu, tas jādara zināms olimpiādes organizatoriem reģistrēšanās brīdī. Iespēju robežās jautājums tiks risināts.

• Skolēnu darbu vērtēšana
Skolēnu sniegtās atbildes vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji. Uz brīvprātības pamatiem konkursa darbu labošanā var iesaistīties arī informātikas un programmēšanas pamatu skolotāji, un studiju programmu “Matemātika, fizika un datorzinātnes” un “Informācijas tehnoloģija” studenti.

• Norises vieta un laiks
Programmēšanas konkurss norisināsies 3. aprīlī Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Programmēšanas konkurss studentiem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā individuāli var piedalīties studenti no Liepājas Universitātes.

• Konkursa norise
Konkursa laikā studentiem 3 stundu garumā tiek piedāvāts risināt dažādus uzdevumus – veidot uzdevumu risinājuma algoritmu aprakstus, blokshēmas un programmas, sastādīt programmas pēc algoritma apraksta vai blokshēmas. Programmu sastādīšanai students var izvēlēties C++, C#, Java vai PHP programmēšanas valodu. Ja students vēlas izmantot kādu citu programmēšanas valodu, tas jādara zināms olimpiādes organizatoriem reģistrēšanās brīdī. Iespēju robežās jautājums tiks risināts.

• Studentu darbu vērtēšana
Studentu sniegtās atbildes vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji.

• Norises vieta un laiks
Programmēšanas konkurss norisināsies 3. aprīlī Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Konkurss skolēniem “Datorzinātnes – tas ir interesanti”

• Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties skolēnu komandas. Katrā komandā 3 vai 4 dalībnieki.

• Konkursa norise
Skolēniem jāizstrādā mājaslapa par tēmu “Datorzinātnes, tas ir interesanti”. Mājaslapas saturu, dizainu un izstrādes rīkus izvēlas skolēni paši. Izstrādātā mājaslapa, līdz 2. aprīļa plkst. 17.00, jāizvieto uz servera, kuru pēc reģistrācijas norāda olimpiādes organizētāji!

• Darbu vērtēšana
Konkursam iesniegtās mājaslapas vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji un pieaicināti nozares praktiķi. Vērtējot mājaslapu, tiek ņemts vērā tās saturs, dizains un tehnoloģiskais risinājums. Par tehnisko risinājumu augstākus punktus iegūst lapas, kuras ir skolēnu pašu programmētas.

• Norises vieta un laiks
Konkurss norisinās neklātienē, laika posmā līdz 2. aprīlim.

Robotu programmēšanas konkurss skolēniem

• Konkursa dalībnieki

Konkursā var piedalīties 1. – 12. klašu skolēnu komandas. Katrā komandā 2 dalībnieki.

• Konkursa norise

Sacensību dalībniekiem jāsastāda datorprogrammas, pēc kurām roboti (bez cilvēku iejaukšanās) veic sacensību dienā saņemtos uzdevumus (labirinta izbraukšana, objektu atrašana, krāsu atpazīšana u.c.). Uzdevuma izpildei jāizmanto savs līdzpaņemtais robots (vai divi roboti), kas spēj pārvietoties pa horizontālu virsmu un ir aprīkots ar krāsu un šķēršļu atpazīšanas (piemēram, ultraskaņas) sensoriem. Citu papildus sensoru izmantošana nav aizliegta.
Robota izmēri nedrīkst pārsniegt 25 x 15 cm. Komandām ir iespēja pieteikties uz sacensību laiku izmantot (ierobežotā skaitā) kādu no Liepājas Universitātes Lego Mindstorms EV3 un MicroBit robotiem.
Dalībniekiem ieteicams ierasties ar saviem datoriem, kuros uzstādīta nepieciešamā programmēšanas vide. Sacensību organizatori, dalībniekiem iepriekš piesakot, nodrošina iespējas izmantot (ierobežotā skaitā) datorus ar uzstādītu Labview for Lego Mindstorms EV3 un Arduino Software (IDE).

• Darbu vērtēšana
Konkursā tiek vērtēts, cik precīzi roboti veic dotos uzdevumus. Dalībnieku sekmes sacensībās vērtē Liepājas Universitātes pasniedzēji un studenti. Vērtēšana paredzēta divās vecuma grupās: 1.-6., 7.-12. klases.

• Norises vieta un laiks
Konkurss norisināsies 6. aprīlī Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.

Programmēšanas konkurss informātikas skolotājiem

• Konkursa dalībnieki
Konkursā individuāli var piedalīties pamata un vidējās izglītības iestāžu skolotāji.

• Konkursa norise
No 2019.gada 4.marta līdz 1.aprīlim, katru pirmdienu vietnē skola.liepu.lv (sadaļā “Datorzinātņu olimpiāde”) un datorika.liepu.lv (kursā “Datorzinātņu olimpiāde skolotājiem”) tiks publicēti 1-3 konkursa uzdevumi un to nepabeigti vai kļūdaini risinājumi – datorprogrammas programmēšanas valodās C++ un Java. Pavisam – pieci uzdevumu komplekti. Dalībnieku uzdevums ir izlabot programmas, lai tās darbotos pilnībā atbilstoši uzdevumu nosacījumiem. Labotās programmas jāiesniedz vietnē datorika.liepu.lv kursā “Datorzinātņu olimpiāde skolotājiem”. Iesniedzot pareizus risinājumus 7 dienu laikā, iespējams iegūt maksimālo punktu skaitu. Iesniedzot vēlāk – maksimālais iegūstamais punktu skaits samazinās. Par uzdevumu iegūstamais punktu daudzums tiks norādīts katra uzdevuma aprakstā.

Programmu pareizības testēšanai tiks izmantoti tiešsaistes C++ un Java kompilatori – https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler un https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler

• Iesniegto darbu vērtēšana
Skolotāju iesniegtos risinājumus vērtē Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes mācībspēki. Konkursā piecu nedēļu laikā tiks publicēti piecu uzdevumu komplekti. Iesniedzot pareizus risinājumus 7 dienu laikā, iespējams iegūt maksimālo punktu skaitu. Iesniedzot vēlāk – maksimālais iegūstamais punktu skaits samazinās. Par uzdevumu iegūstamais punktu daudzums tiks norādīts katra uzdevuma aprakstā. Katrs dalībnieks katra uzdevuma risinājumu var iesniegt tikai vienu reizi. Konkursa kopvērtējumā tiek summēti punkti, kas iegūti par visiem iesnigtajiem uzdevumu risinājumiem.

Reģistrēšanās olimpiādei

Olimpiādes dalībniekiem laikā no 1. marta līdz 31. martam jāaizpilda reģistrācijas anketa tīmekļa vietnē https://skola.liepu.lv.

Uzvarētāju apbalvošana

Visu konkursu uzvarētāju apbalvošana notiks 6. aprīlī Liepājas Universitātē, Lielā ielā 14.


  • Reģistrējoties Liepājas Universitātes Datorzinātņu olimpiādes pasākumiem Jūs piekrītas personas datu apstrādei, kas nepieciešama godīgu sacensību organizēšanai, olimpiādes konkursu statistikas un olimpiādes publicitātes nodrošināšanai.
  • Pasākuma laikā tiek uzņemtas fotogrāfijas, kas tiek izmantotas pasākuma publicitātes nodrošināšanai presē, sociālajos tīklos un pasākuma atbalstītāju mājas lapās. Fotogrāfijās redzamo personu vārdi, uzvārdi netiek norādīti.
  • Liepājas Universitātes Datorzinātņu Olimpiādes privātuma politika