Ziemassvētku stāsts

Datorikas sacensības 1.-6., 7.-9. un 10.-12.klašu skolēniem – robotikā, programmēšanā un multimediju sistēmās; komandām un individuālajiem dalībniekiem.

Norises vieta un laiks

2019.gada 17.decembrī (otrdien), Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātē, Lielā ielā 14, Liepājā:

  • 1.-6.klašu grupā – plkst. 9.00 – 14.00 (dalībnieku reģistrācija – 8.30 – 9.00);
  • 7.-9. un 10.-12.klašu grupā – plkst.12.30 – 17.00 (dalībnieku reģistrācija – 12.00 – 12.30)

Sacensību mērķi

  1. Paaugstināt skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm un tehnoloģijām.
  2. Veicināt radošu skolēnu interešu grupu veidošanos, kas interesējas par programmēšanu, informācijas tehnoloģiju lietojumiem un tehniku.

Sacensību norise

Sacensības notiek trijos turnīros – robotikā, programmēšanā un multimediju sistēmās. Lielās balvas izcīņā tiek skaitīti punkti, ko komandas iegūst turnīros: Par 1.vietu komanda saņem 6 punktus, par 2.vietu – 4 punktus, par 3.vietu – 3 punktus, par zemākām vietām – 1 punktu.  Ja komanda kādā turnīrā nepiedalās, tā saņem nulle punktu turnīra vērtējumā.

Robotikas sacensībās komandas un individuālie dalībnieki piedalās ar pašu būvētiem robotiem (Lego Minstroms, Arduino, MicroBit, u.c.).
Programmēšanas kārtā (komandām un individuālajiem dalībniekiem) sacensību rīkotāji nodrošina šādas programmēšanas valodas un vides – Scratch, Dev-C++, Eclipse Java, Javascript un Python 3.
Multimediju kārtā sacensību rīkotāji nodrošina – Microsoft Powerpoint, Inkscape un Gimp.
Par citu programmēšanas vižu vai multimediju sistēmu izmantošanas iespējām sazinieties ar sacensību rīkotājiem – dzintars.tomsons@liepu.lv vai pa tālruni 29471460. Dalībniekiem atļauts sacensībās izmantot savus līdzpaņemtos datorus ar uzstādītu uzdevumu izpildei nepieciešamo programmatūru.