Profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

2024.gada 26.janvārī notiks Liepājas Universitātes profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-9. un 10.-12.klašu skolēniem, Pieteikšanās – līdz 19.janvārim
vietnē https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchxPcSAkvBmwECPMczfpYEMv0oTpyqbldOv7XufbBN5sVrMw/viewform?usp=sf_link

Matemātikas olimpiādes nolikums (lejuplādēt šeit)

Fizikas olimpiādes nolikums (lejuplādēt šeit)


Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiādes galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi gan par matemātiku, gan par fiziku un sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm, kā arī atrast matemātiski apdāvinātus skolēnus un stimulēt šo skolēnu darbu, radot papildu iespēju atkārtot un pielietot skolā iegūtās zināšanas jaunās situācijās.

Sacensības noris divās kārtās – individuālā kārta (līdz 40 min.) un komandu kārta (līdz 40 min.).  Komandu vērtējumā ņem vērā arī komandas dalībnieku sniegumu individuālajā kārtā.

Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.

Liepājas Universitātes profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas olimpiādes 2023.gada laureāti:

Individuālajā (1.kārtas) konkursā
8.klašu grupā
1.vieta: Ričards Šēns O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola
2.vieta: Alens Budreckis O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola
3.vieta: Evija Pelcere Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola
9.klašu grupā
1.vieta: Viesturs Kazbuķis Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola
2.vieta: Ernests Aleksejevs Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola
3.vieta: Matīss Ozolnieks O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskola
3.vieta: Markuss Apenītis Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola
10.klašu grupā
1.vieta: netika piešķirta
2.vieta: Sandija Gargažina MIKC LMMDV
3.vieta: Paula Sērdiene MIKC LMMDV
3.vieta: Linda Jansone J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola
11.klašu grupā
1.vieta: Kristofers Knapšis Liepājas Valsts 1.ģimnāzija
2.vieta: Verners Valters Skrastiņš Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola
3.vieta: Alīne Sļadzevska Nīcas vidusskola
12.klašu grupā
1.vieta: Enriko Babko Liepājas Raiņa 6. vidusskola
2.vieta: Anastasija Simajeva Liepājas Liedaga vidusskola
3.vieta: Kristers Sausiņš Liepājas Raiņa 6. vidusskola

Komandu kopvērtējumā 8.-9.klašu grupā

1.vieta:
ceļojošā balva
Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 1.komanda Keita Poriņa, Eduards Vārna, Markuss Apenītis, Viesturs Kazbuķis
2.vieta: DA Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 2.komanda Ričards Ģenerālis, Kārlis Politers, Ernests Aleksejevs, Ritvars Aleksejevs
2.vieta: O. Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas 2.komanda Valters Aniņš, Alens Budreckis, Mārtiņš Krampis, Matīss Ozolnieks
3.vieta: Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda Diāna Anaņjeva, Ralfs Zeps, Kārlis Roga, Elza Vucena

Komandu kopvērtējumā 10.-12.klašu grupā

1.vieta:
ceļojošā balva
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komanda Kārlis Lanka, Kristofers Knapšis, Marats Kristiāns Anžans, Olivers Raits
2.vieta: Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas komanda Andris Segliņš, Anna Petrova, Kristers Tomsons, Elizabete Cipriķe
3.vieta: Liepājas Raiņa 6. vidusskolas komanda Everita Reinfelde, Gustavs Pagrabs, Enriko Babko, Kristers Sausiņš