Profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde, kas notika 2020.gada 24.janvārī, ir noslēgušās. Paldies visiem dalībniekiem!

Matemātikas olimpiādē šogad 1.vietu un ceļojošo balvu 8.-9. klašu grupā izcīnīja Zvejniekciema vidusskola, bet 10.-12. klašu grupā – Liepājas Valsts 1. ģimnāzija. Apsveicam uzvarētājus!

Fizikas olimpiādes rezultāti tiks publicēti vēlāk. Laureātu apbalvošana notiks 27.martā Liepājas Universitātes Datorzinātņu olimpiādes noslēgumā.


Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiādes galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi gan par matemātiku, gan par fiziku un sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm, kā arī atrast matemātiski apdāvinātus skolēnus un stimulēt šo skolēnu darbu, radot papildu iespēju atkārtot un pielietot skolā iegūtās zināšanas jaunās situācijās.

Sacensības noris divās kārtās – individuālā kārta (līdz 30 min.) un komandu kārta (līdz 60 min.).  Komandu vērtējumā ņem vērā arī komandas dalībnieku sniegumu individuālajā kārtā.

Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.

Programma

9.30 – 10.0 Dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.30 Matemātikas olimpiādes 1. kārta
10.45 – 11.45 Matemātikas olimpiādes 2. kārta
12.15 – 12.45 Fizikas olimpiādes 1.kārta
13.00 – 13.40 Fizikas olimpiādes 2.kārta
14.00 Matemātikas olimpiādes uzvarētāju apbalvošana