Profesora Edvīna Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiāde notiks 2022.gada  25.februārī  28.janvārī  attālināti.

Pieteikšanās, aizpildot zemāk norādītās veidlapas (par katru komandu jāaizpilda savs pieteikums). Pieteikšanās termiņš 15.februāris 21.janvāris.

Pieteikums Matemātikas olimpiādei (atvērt šeit)

Pieteikums Fizikas olimpiādei (atvērt šeit)

Plānots, ka skolēni olimpiādes darbu pildīs savā skolā uz vietas MOODLE vidē. Komadas pieteikumā jānorāda skolas kontaktpersona (skolotājs, administrācijas pārstāvis), kas būs atbildīgs par olimpiādes nodrošināšanu skolā uz vietas. Skolas kontaktpersonai jānodrošina dalībniekiem piekļuvi datoram un jāuzrauga, lai darbs noritētu godprātīgi.


Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas un fizikas olimpiādes galvenais mērķis ir paaugstināt jaunatnes interesi gan par matemātiku, gan par fiziku un sniegt saskarsmes iespējas jauniešiem ar kopējām interesēm, kā arī atrast matemātiski apdāvinātus skolēnus un stimulēt šo skolēnu darbu, radot papildu iespēju atkārtot un pielietot skolā iegūtās zināšanas jaunās situācijās.

Sacensības noris divās kārtās – individuālā kārta (līdz 30 min.) un komandu kārta (līdz 60 min.).  Komandu vērtējumā ņem vērā arī komandas dalībnieku sniegumu individuālajā kārtā.

Olimpiādes saturs nepārsniedz attiecīgo klašu mācību programmas saturu, taču sekmīgam startam olimpiādē papildus pamatzināšanām nepieciešama arī radoša pieeja, loģiskā domāšana un elementāra orientēšanās matemātikas vēstures jautājumos tādā apjomā, kas ietverts mācību grāmatās un uzziņu krājumos.