Programma

Pasākuma “Ziemassvētku stāsts” programma:

1.-6.klašu skolēniem

8.30 Reģistrācija
9.00 – 11.00 Programmēšanas konkurss, 415.telpā
9.00 – 11.30 Robotu sacensības, zāles priekštelpā
9.00 – 12.00 Multimediju prezentāciju gatavošana, 427.telpā
12.00 – 13.00 (*) Multimediju prezentācijas, 327.telpā
13.00 – 14.00 (*) Pasākuma noslēgums, 327.telpā
(STEM darbnīcas un demonstrējumi; apbalvošana)

7.-12.klašu skolēniem

12.00 Reģistrācija
12.30 – 14.30 Programmēšanas konkurss, 415.telpā
12.30 – 14.30 Robotu sacensības, 4.stāva gateinī pie 416.telpas
12.00 – 15.00 Multimediju prezentāciju gatavošana, 427.telpā
15.00 – 16.00 Multimediju prezentācijas, 427.telpā
16.00 – 16.45 (*) STEM darbnīcas un demonstrējumi, 427.telpā
16.45 – 17.30 (*) Pasākuma noslēgums, 327.telpā
(*) Pasākuma laiki var mainīties atkarībā no programmas iepriekšējo pasākumu norises